Bakterier under UV-stråler
PDF

Hvordan referere

Blårud, J. (2017). Bakterier under UV-stråler. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1105

Sammendrag

I dette forsøket undersøkes det om eksponering for Ultrafiolette stråler har en skadelig effekt på bakterier. Voksende bakteriekolonier på petriskåler, ble utsatt UV-stråling i forskjellig tid, fra 10 til 60 sekunder. Observasjoner av petriskålene, etter at bakteriekoloniene var vokst, indikerer at UV-stråling har en effekt på bakterier, ettersom det var vesentlig færre bakteriekolonier i petriskålene som var blitt eksponert over lengre tid i forhold til de som var blitt eksponert i kun 10 sekunder. Dette blir derfor konkludert med at UV-stråling har en skadelig effekt på bakteriers vekst og utvikling.

PDF
Bergen Open Access Publishing