Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi

Forfattere

  • Erik Andreas Johansson Kuben videregående skole

Sammendrag

I denne forskningsartikkelen undersøkes det om elektrisk utladning i en tordenstorm kan surne melk. Det benyttes to modellsystemer i dette forskningsarbeidet. Ved den første metoden brukes en van der Graaff generator som genererer et elektrisk felt som simulerer det elektriske feltet som oppstår mellom jorda og atmosfæren i en tordenstorm. Ved den andre metoden gjennomføres elektrolyse av melk som skal simulere elektriske punktutladninger til melken. Observasjoner ved elektrolysen indikerer en mulig forandring i melkens struktur. Samtidig indikerer målinger av surhetsgraden i melken at elektrisiteten i en tordenstorm ikke har innvirkning på pH-verdien i melken, eller at endringen i pH er for liten til å kunne måles med det valgte indikasjonsapparatet. Grunnet stor usikkerhet rundt årsaken for observasjonene, og spørsmål ved troverdigheten til forsøksmetodene, kan det ikke gjøres noen direkte konklusjon om hvorvidt tordenværet påvirker melkens pH-verdi

Forfatterbiografi

Erik Andreas Johansson, Kuben videregående skole

Ragnhild Aurlien

raaua002@osloskolen.no

Nedlastinger

Publisert

2017-05-18

Hvordan referere

Johansson, E. A. (2017). Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1103

Utgave

Seksjon

Artikler