Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi
PDF

Hvordan referere

Johansson, E. (2017). Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1103

Sammendrag

I denne forskningsartikkelen undersøkes det om elektrisk utladning i en tordenstorm kan surne melk. Det benyttes to modellsystemer i dette forskningsarbeidet. Ved den første metoden brukes en van der Graaff generator som genererer et elektrisk felt som simulerer det elektriske feltet som oppstår mellom jorda og atmosfæren i en tordenstorm. Ved den andre metoden gjennomføres elektrolyse av melk som skal simulere elektriske punktutladninger til melken. Observasjoner ved elektrolysen indikerer en mulig forandring i melkens struktur. Samtidig indikerer målinger av surhetsgraden i melken at elektrisiteten i en tordenstorm ikke har innvirkning på pH-verdien i melken, eller at endringen i pH er for liten til å kunne måles med det valgte indikasjonsapparatet. Grunnet stor usikkerhet rundt årsaken for observasjonene, og spørsmål ved troverdigheten til forsøksmetodene, kan det ikke gjøres noen direkte konklusjon om hvorvidt tordenværet påvirker melkens pH-verdi

PDF
Bergen Open Access Publishing