Inneklima på soverom
PDF

Hvordan referere

Mørland, S., & Bjune, V. (2017). Inneklima på soverom. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1100

Sammendrag

I dette forsøket har vi tatt for oss soveroms-klimaet på to soverom, og undersøkt CO2 nivå og temperatur gjennom natten. Vi undersøkte hvilket tilfelle som var mest optimalt å sove under av lukket dør og lukket vindu, lukket dør og åpent vindu, åpen dør og lukket vindu, og åpen dør og åpent vindu. Vi målte hver av disse situasjonene to ganger per rom. Resultatene viste minst endring ved åpen dør og lukket vindu, som viser til et stabilt inneklima, men grunnet mange feilkilder kan vi ikke konkludere med at dette er det mest optimale tilfellet.

PDF
Bergen Open Access Publishing