Hvor sterk er "Duct tape"?
PDF

Hvordan referere

Paulshus, S. (2017). Hvor sterk er "Duct tape"?. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1097

Sammendrag

Det skulle undersøkes hvor stor kraft duct tape kan motstå på ulike materialer. Gjennom å bruke en metode hvor teipen løsner av at tyngden gjør et arbeid på den, kan vi finne en maksimumsverdi for kraften teipen kan motstå i 30s. Resultatene viser at metall er et bedre materiale for duct tape enn tre. Duct tape på metall holdt i gjennomsnitt 2327g, mens på tre holdt det i gjennomsnitt 1575g. Resultatene er unøyaktige, men sannsynlige.

PDF
Bergen Open Access Publishing