Årg 24 Nr 3 (1999)
SMH-nytt nr 3/ 1999, vol. 24
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 SMH-seminar i Bergen s. 4 Bergensere, bytilreisende, Beste bibliotekvenner! s. 5 Medlemstreff i Bergen s. 6 Bibliotekarene i helse- og pasientinformasjonsbildet s. 8 Blir du syk av å lese Dagbladet? s. 10 Hjelp jeg er inkontinent - en pasients erfaringer på Internett s. 12 Medisinsk(e) historie(r) s. 14 Armauer Hansen og Leprabasillens oppdagelse s. 15 Trenger vi en flerspråklig tesaurus innen helsefag? s. 17 Norsk tesaurus for medisin og helsefag? s. 18 MeSH-tesaurus i BIBSYS s. 19 MeSH i praksis - en sammenligning mellom Pubmed og Ovid s. 20 EBM for travle klinikere s. 23 Mot en kunnskapsbasert samfunnsmedisin s. 24 Hva gjør en Evidence-Based bibliotekar s. 26 Interconnectivity and the hybrid library s. 28 Kursprogram for baltiske bibliotekarer s. 30 Tilbud om fellesavtale til sykehusene! s. 31 Nasjonalbiblioteket, NORART og HELSENOTA s. 32 Referat fra SMHs høstmøte s. 33
Bergen Open Access Publishing