Årg 31 Nr 2 (2006)
SMH-nytt nr 2/2006
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Nytt fra styret s. 4 Inspirerende SMH-seminar i Haugesund s. 5 National Electronic Library for Health – England s. 6 Helsebiblioteket - Norge s. 8 Kunnskapsbasert praksis i sykepleie s. 9 SMH-kurs - Medisinsk terminologi s. 11 Informasjonkompetent – hvem ... jeg? s. 12 Medline 35 år s. 14 Det ser ut til å gå mot sammenslåing av Høgskolen og Universitetet i Tromsø s. 15 EAHIL s. 18
Bergen Open Access Publishing