Årg 30 Nr 1 (2005)
SMH-nytt nr 1/2005
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Nytt fra styret s. 4 Årsmelding 2004 s. 5 Virkeplan 2005 s. 11 Referat fra årsmøtet s. 13 Referat fra medlemsmøte på Sosial- og helsedirektoratet s. 14 Helsebiblioteket s. 15 IFLA, Oslo. Meetings s. 18 Nytt fra forskningen: Har undervisning i kunnskapsbasert praksis påvirkning på medisinstudentenes kompetanse? s. 19 Nytt fra forskningen: The Judge Project. Retningslinjer for å vurdere kvalitet på nett s. 22 Nytt om databaser: PubMed s. 24 Nytt om databaser: Ovid s. 27
Bergen Open Access Publishing