Årg 29 Nr 3 (2004)
SMH-nytt nr 3/2004
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Nytt fra styret s. 4 Referater fra EAHIL-konferansen i Santander, Spanina 2004 s. 6 Nytt fra EAHIL s. 19 Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information. Minutes of board meeting 22.09.2004 s. 20 Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information. Minutes of board meeting 22.09.2004 Appendix - Status reports 2004 from the countries s. 22 Fra lukkede til åpne hyller i Litauen s. 24 SMHs medlemsmøte på Sosial- og Helsedirektoratet, Oslo 4. november 2004 s. 26 Nytt fra forskningen: MeSH-søk alene er ikke nok for å fange opp alle relevante studier s. 28 BioMed Central s. 30 SMHs arbeidsgruppe for samarbeid med Helsebiblioteket.no s. SMHs kursplan 2005 s. 32 Kvalitetssikret helseinformasjon på internett: presentasjon av franske CiSMeF s. 33
Bergen Open Access Publishing