Årg 29 Nr 2 (2004)
SMH-nytt nr 2/2004
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Reisestipend - ny søknadsfrist! s. 3 Nytt fra styret s. 4 Referater fra SMH-seminaret i Porsgrunn s. 5 Transfer of Knowledge - SMHs første 10 år i Baltikum s. 18 Transfer of Knowledge IV - St. Petersburg 7. - 11. juni 2004 s. 25 Referat fra UKSG s. 27
Bergen Open Access Publishing