Årg 29 Nr 1 (2004)
SMH-nytt nr 1/2004
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Vi takker... s. 3 Nytt fra styret s. 4 SMH - c'est moi!" - intervju med Elisabeth Husem s. 6 Nytt SMH-prosjekt i St. Petersburg s. 8 The Fundamental Library of the Medical Academy of Postgraduate Education in St. Petersburg s. 9 Offentlig granskning av tidsskriftpriser s. 10 Informasjonskompetanse og kunsten å skrive for nettet s. 12 ”Bestill en bibliotekar” – erfaringer ett år etter innføringen av tjenesten i UMH s. 15 Lansering av SMIL s. 16 Presentasjon Av SMIL s. 17 ScieCom s. 20 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten s. 21 Årsmøtestoff s. 23 Hva andre skriver s. 34
Bergen Open Access Publishing