Årg 28 Nr 1 (2003)
SMH-nytt nr 1/2003
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Blir dette siste nummer av SMH-Nytt? s. 3 Nytt fra styret s. 4 Bestill en bibliotekar - ny referansetjeneste ved UMH s. 5 Nyhetslister via e-post: ”Rett informasjon til rett bruker” i praksis! s. 6 PubMed og BIBSYS X s. 7 Universitetet i Oslo, universitetssykehusene i Oslo og Folkehelseinstituttet skriver kontrakt med BioMed Central s. 8 Ikoner og funksjoner i PubMed s. 9 Om flyttingen av Det medisinske fakultets- bibliotek i Bergen s. 12 Nytt medisinsk fakultetsbibliotek i Bergen s. 15 Årsmelding 2002 s. 20 Regnskap 2002 s. 23 Budsjett 2003 s. 24 Virkeplan 2003 s. 25 Referat fra Årsmøtet s. 27 Referat fra medlemsmøte s. 29 Har du husket å melde deg på til: ”Cross Boundaries - Join Forces”? s. 30
Bergen Open Access Publishing