Årg 27 Nr 2 (2002)
SMH-nytt nr 2/2002
Innhold: Hilsen fra redaksjonen 3 Nytt fra styret 3 Transfer of Knowledge II 5 Are You Ready for Virtual Reference Service? 8 Det nye biblioteket i Sosial- og helsedirektoratet 9 Elektroniske tidsskrifter 12 Lisensavtaler 13 Administrasjon av elektroniske tidsskrifter 19 SMH medlemsmøte 25
Bergen Open Access Publishing