Årg 26 Nr 3 (2001)
SMH-nytt nr 3/2001
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Nytt fra styret s. 4 Med SMH i austerveg s. 6 EBM-spalten s. 7 Loansome Doc s. 7 Daiva og Ausrine – moblitetsstipendiater fra Litauen s. 8 Felles nordisk portal for s. 10 Helseopplysning til glede og besvær – for leg og lærd s. 12 SMH medlemsmøte s. 13 Den najonale og regionale kultur- og helsesatsingen s. 15 Helse for folket s. 16 Musikk og helse. Komplementær medisin s. 17 Forskningsformidling fra en stor helseundersøkelse s. 18 Publikums tilgang til helseinformasjon s. 20 Pedagogikk og brukeropplæring s. 22 Brukeropplæring : planer, målformuleringer og strategier s. 23 Medisinsk emneportal i BIBSYS, et nasjonalt prosjekt s. 24 Medisinsk bibliotekvirksomhet; status og utfordringer i Norge, Norden s. 27 Bibliotekarer på turné - Norge rundt! s. 30 Omorganisering av den sentrale helseforvaltning - konsekvenser for
bibliotekene s. 32 Hva er du egentlig ute etter? s. 33 Internett-tips s. 34
Bergen Open Access Publishing