Årg 26 Nr 2 (2001)
SMH-nytt nr 2/2001
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Nytt fra styret s. 4 Turid Tharaldsen s. 5 Evidence Based Health Care s. 6 Bibliotek for medisin og helsefag er blitt International MEDLARS Center s. 10 Tilsammans eller var för sig—i vilken katalog hör posten hemma? s. 12 Studiebesøk fra Litauen s. 16 Cross Boundaries—Join Forces s. 18 EAHIL Workshop 2001 Cyberspace Odyssey s. 20 The librarian as gatekeeper for scientific information s. 21 Impact factor og elektronisk publisering s. 24 The remote user s. 25 Tilgang til pasientinformasjon s. 28 Rapport fra EAHILs rådsmøte s. 30 Referat fra NAMHIs styremøte på Sardinia s. 31 Plutselig—eller som det heter på latin: Subito! s. 33 Problemer med utskrifter fra PubMed? s. 36 Søk etter bilder med Google s. 37 Ny versjon av EndNote s. 37
Bergen Open Access Publishing