Årg 24 Nr 2 (2000)
SMH-nytt nr 2/2000
Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Hilsen fra Mimi s. 3 Siden sist - Nytt fra styret s. 4 Transfer of Knowledge s. 5 EBM-spalten s. 8 Medical Library Association og Canadian
Health Libraries Association -årsmøte og konferanse i Vancouver s. 10 Et besøk i Vancouver Public Library s. 12 Intern IT-opplæring i bibliotekene ved Ullevål sykehus s. 14 Internett-tips: Fakta om helsevesenet i Norge s. 15 Biblioteket ved Statens institutt for folkehelse s. 16 ”Converge on London” s. 19 Noen smakebiter fra ICML s. 22 Norge og Norden i London s. 24 Verdens helseorganisasjon-inntrykk fra ICML s. 26 Tjenester til sykepleiere s. 28 Fagdager 9.-10. november s. 30
Bergen Open Access Publishing