Årg 24 Nr 1 (2000)
SMH-nytt nr 1/2000
Innhold: Blanke ark... s. 3 Siden sist — Nytt fra Styret s. 4 Nå er vi her: SMHs egen EBM-gruppe s. 6 Det VII Cochrane Colloquium s. 7 ”Informationskompetance via kompetent brugerundervisning” s. 10 Biblioteket i Statens helsetilsyn s. 15 Norsk kvinnehelsedatabase s. 19 Brukeren i sentrum s.21 Resultat från servicekvalitetsundersökningen på SU:s medicinska bibliotek, hösten 1998 s. 23 Årsmelding 1999 s. 27 Regnskap 1999 s. 31 Virkeplan 2000 s. 32 Budsjett 2000 s. 34 Referat fra Årsmøtet 2000 s. 35 Referat fra medlemsmøte s. 36 EAHIL styre- og rådsmøte i Amsterdam s. 37 Stipendordinger s. 38
Bergen Open Access Publishing