SMH-nytt nr 2/ 1999, vol. 24
PDF

Hvordan referere

Ødegaard, M. (2015). SMH-nytt nr 2/ 1999, vol. 24. SMH-Nytt, 24(2). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/857

Sammendrag

Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Arne Jacobsson s. 2 Webkokeboken s. 4 Emneord for helsefag s. 13 Tilrettelegging mot Internett s. 14 Videreutdanning i referansearbeid s. 17 Kunnskapsbasert medisin s. 18 Det digitale bibliotek s. 21 Referanseverktøy s. 23 5th Nordic Conference, Island s. 25 Mer enn bare fag s. 27 Informasjonsformidling før, nå og i fremtiden s. 29 Internett: butikk eller etikk s. 30 Nye retninger i formidling av biomedisinsk info. s. 31 Ranking journals s. 32 Fra brukerens ståsted s. 33 State of the art s. 34 Fra gruppediskusjonene s. 36 Patient Education and Information to the public s. 38 NAMHI s. 39 EAHIL Workshop i Tartu s. 41 Nytt fra styret s. 47
PDF
Bergen Open Access Publishing