SMH-nytt nr 2/ 1995, vol. 20
PDF

Hvordan referere

Ødegaard, M. (2015). SMH-nytt nr 2/ 1995, vol. 20. SMH-Nytt, 20(2). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/845

Sammendrag

Innhold: EAHIL-Nytt s. 2 Washington s. 4 Nye bibliotek s. 7 Regionale høgskoler s. 14 Skrivestafetten s. 16 Pasientinformasjon s. 19 Møtenytt s. 24 Møtekalender s. 32
PDF
Bergen Open Access Publishing