SMH-nytt nr 1/ 1994, vol. 19
PDF

Hvordan referere

Ødegaard, M. (2015). SMH-nytt nr 1/ 1994, vol. 19. SMH-Nytt, 19(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/841

Sammendrag

Innhold Oslo '94 s. 2 I bibliotekbaren s. 6 Julemøte s. 8 Årsmøte s. 10 Årsmelding s. 12 Debatt s. 14 Utdanning s. 19 Regionale høgskoler s. 26 Noter s. 27 Skrivestafetten s. 28 Fjernlån s. 30
PDF
Bergen Open Access Publishing