SMH-nytt nr 1/ 1993, vol. 18
PDF

Hvordan referere

Ødegaard, M. (2015). SMH-nytt nr 1/ 1993, vol. 18. SMH-Nytt, 18(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/838

Sammendrag

Innhold: Leder Nytt fra styret s. 1 Nye tider i Trondheim s. 2 Bokåret 1993 s. 5 Skrivestafetten s. 6 Tema: Øst-Europa s. 8 Studietur til London s. 12 Møtenytt og gammelt - Julemøte - Medlemsmøte s. 14 Årsmøtet s. 16 Oslo 94 s. 20 Møter Kurs Konferanser s. 22
PDF
Bergen Open Access Publishing