SMH-nytt nr. 2/ 1992

Hvordan referere

Ødegaard, M. (2015). SMH-nytt nr. 2/ 1992. SMH-Nytt, 17(2). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/659

Sammendrag

Innhold: Leder 1 Nytt fra styret 2 Nordisk styremøte 4 Seminar i Stavanger 6 Konferanse i England 8 Lesetips - Folkebibliotek i forvandling 10 Skrivestafetten 13 Seminardag på SiA 14 Medlemsmøte 16 Fokus på Helse-NOTA 17 Smånytt 19 EAHIL Montpellier 20-24
Bergen Open Access Publishing