SMH-nytt nr 1/2007
PDF

Hvordan referere

Ødegaard, M. (1). SMH-nytt nr 1/2007. SMH-Nytt, 32(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/569

Sammendrag

Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis s. 3 Årsmøtestoff - Årsmelding 2006 s. 6 Årsmøtestoff - Virkeplan 2007 s. 10 Årsmøtestoff - referat fra årsmøtet s. 12 Referat fra medlemsmøtet 8. mars s. 13 Helsebibliotekets første emnebibliotek: Psykisk helse - et intervju med redaktør Øystein Eiring s. 16 Medline ved UBO Mimring v/Kari Halldal - Del 2 s. 21 Noen relevante forskningsmetoder i bibliotek- og informasjonsfag s. 23 Notiser s. 30
PDF
Bergen Open Access Publishing