SMH-nytt nr 3/2006
PDF

Hvordan referere

Ødegaard, M. (1). SMH-nytt nr 3/2006. SMH-Nytt, 31(3). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/568

Sammendrag

Innhold Nytt fra styret s. 4 EAHIL-konferansen i Cluj s. 5 Konferanse i sol og regn; 7. nordiske fjernlånskonferanse i Helsingør s. 11 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse - Litteraturtjenesten/ biblioteket s. 13 Bibliotekarer over grensene s. 15 En flik av et nytt lerret bleket s. 16 Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer s. 17 Helsebiblioteket – nytt fra nytt redaksjonsutvalget s. 18 Rapport fra SMHs medlemsmøte s. 19 Medline ved UBO - mimring s. 21 Notiser s. 22
PDF
Bergen Open Access Publishing