MedLibTrain til Istanbul - siste stopp for prosjektet?

Forfattere

  • Irene Hunskår
  • Regina Küfner Lein
  • Barbara Niedźwiedzka
  • Małgorzata Sieradzka-Fleituch
  • Hege Sletsjøe
  • Anne Stenhammer

Sammendrag

Istanbul var endestasjonen til Orientekspressen i nesten hundre år frå starten i 1883 til det siste direktetoget frå Paris til Istanbul i 1977. Så lenge hadde ikkje vi i MedLibTrain-prosjektet halde på då vi på EAHIL-konferansen sommaren 2011 oppsummerte våre erfaringar. I denne artikkelen presenterer vi prosjektet, litt om arbeidsmåtane og gjennomføringa i dei ulike fasene fram til vi publiserte handboka. Rett og slett ein historisk oppsummering. Den andre artikkelen vil presentere erfaringane våre etter to års intensivt prosjektarbeid. (1).Tekstane er basert på innlegget på EAHIL konferansen i Istanbul sommaren 2011 (2) og seinare bearbeida for SMH-nytt.

Nedlastinger

Hvordan referere

Hunskår, I., Lein, R. K., Niedźwiedzka, B., Sieradzka-Fleituch, M., Sletsjøe, H., & Stenhammer, A. (2013). MedLibTrain til Istanbul - siste stopp for prosjektet?. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/378

Utgave

Seksjon

Artikler