EBLIP i jakten på ny kunnskap!

Forfattere

  • Hilde Kaalvik

Sammendrag

Andrew Booth skriver i en artikkel om evidence based practice:«Above all, our mantra should be ‘don’t work harder, work smarter’» (1) Godt skrevet - men hvordan kan dette gjennomføres i praksis? Dette spørsmålet håpet jeg blant annet å få svar på etter å ha deltatt på EBLIP, en konferanse som arrangeres annen hvert år og som handler om kunnskapsbasert praksis. Eblip står for «Evidence based Library and Information Practice Conference. Det skulle handle om kunnskapsbasert praksis 5 dager til ende, og jeg deltok på konferansen som spent og forventningsfull «First Time Delegate». I denne artikkelen presenterer jeg et innlegg som Ib Lundgren, bibliotekar ved Malmø Universitetsbibliotek, holdt på konferansen. Tittelen på innlegget var: “The student and the information search process: library development using student voices”.

Nedlastinger

Hvordan referere

Kaalvik, H. (2013). EBLIP i jakten på ny kunnskap!. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/376

Utgave

Seksjon

Inntrykk fra konferanser og kurs