Erfaringer med internasjonalt samarbeid i MedLibTrain-prosjektet

Forfattere

  • Regina Küfner Lein
  • Irene Hunskår
  • Barbara Niedźwiedzka
  • Małgorzata Sieradzka-Fleituch
  • Hege Sletsjøe
  • Anne Stenhammer

Sammendrag

Hvordan har samarbeidet vært mellom polske og norske bibliotekarer? Hvordan har vi ordnet oss i det praktiske arbeidet over landegrensene, og hva har vi lært av prosjektet og om hverandres kultur? Uten tvil har det vært en svært interessant og nyttig erfaring å delta i MedLibTrain-prosjektet. Vi har dessuten nådd målene i prosjektet og skrevet en håndbok med tips om hvordan å bli en bedre underviser. Boka er åpent tilgjengelig på nett i en engelsk og en polsk utgave. Her oppsummerer vi våre erfaringer med prosjektarbeidet i MedLibTrain, og gir tips til andre som ønsker å jobbe i internasjonale prosjekt.

Nedlastinger

Hvordan referere

Lein, R. K., Hunskår, I., Niedźwiedzka, B., Sieradzka-Fleituch, M., Sletsjøe, H., & Stenhammer, A. (2013). Erfaringer med internasjonalt samarbeid i MedLibTrain-prosjektet. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/350

Utgave

Seksjon

Artikler