Hvordan kan du bruke MedLibTrain-håndboka?
Illustrasjon av forsiden av SMB-nytt, vol.1 nr.1
PDF

Hvordan referere

Lein, R., & Hunskår, I. (1). Hvordan kan du bruke MedLibTrain-håndboka?. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/349

Sammendrag

Nå foreligger boka og alle kan dra nytte av MedLibTrain-prosjektet. Ingen prosjekter er helt ferdige før de er implementert i det daglige arbeidet. MedLibTrain-boka er tettpakket med informasjon som norske bibliotekarer har vært med på å velge ut. Noen emner ansees som viktige for undervisere og noen emner er valgt fordi vi enda ikke kan nok om det. Alle bibliotekansatte skal kunne bruke boka i en eller annen situasjon. Her nevner vi eksempler til bruk for hver og en av oss.
PDF
Bergen Open Access Publishing