Hvordan kan du bruke MedLibTrain-håndboka?

Forfattere

  • Regina Küfner Lein
  • Irene Hunskår

Sammendrag

Nå foreligger boka og alle kan dra nytte av MedLibTrain-prosjektet. Ingen prosjekter er helt ferdige før de er implementert i det daglige arbeidet. MedLibTrain-boka er tettpakket med informasjon som norske bibliotekarer har vært med på å velge ut. Noen emner ansees som viktige for undervisere og noen emner er valgt fordi vi enda ikke kan nok om det. Alle bibliotekansatte skal kunne bruke boka i en eller annen situasjon. Her nevner vi eksempler til bruk for hver og en av oss.

Nedlastinger

Hvordan referere

Lein, R. K., & Hunskår, I. (2013). Hvordan kan du bruke MedLibTrain-håndboka?. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/349

Utgave

Seksjon

Artikler