Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen

Forfattere

  • Christine Tarlebø Mjøs

Sammendrag

EAHIL Conference 2012: Health information without frontiers skulle bli min første internasjonale konferanse-opplevelse, og det i hjertet av Europa: Brussel, Belgia. Jeg var naturligvis spent, både på innholdet, stemningen og møtet med bibliotekfolk fra hele Europa og litt til - foredragsholdere fra Australia, Canada, Midtøsten og USA var også til stede. Så godt som hele verden var representert. Hvordan ville det være å sitte der og få anledning til å lytte til deres erfaringer, problemstillinger, framtidsutsikter? Jeg følte at jeg nå skulle ta pulsen på helsebibliotekverdenen, og få et sjeldent innblikk. For å ta det siste først – «sjeldent» trenger det ikke å være, i og med at dette er en årlig begivenhet, enten i form av en konferanse eller workshop. EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) er en viktig arena for oss som jobber i helsebibliotek - der kan vi samles, bygge nettverk, utveksle idéer, samarbeide og lytte til hverandre.

Nedlastinger

Hvordan referere

Mjøs, C. T. (2013). Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/342

Utgave

Seksjon

Inntrykk fra konferanser og kurs