En primadonna på Gjøvik
Illustrasjon av forsiden av SMB-nytt, vol.1 nr.1
PDF

Hvordan referere

Gundersen, M. (1). En primadonna på Gjøvik. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/340

Sammendrag

Konsentrasjonen av medisinske og helsefaglige bibliotekarer fra hele landet var under årets SMH-dager på Gjøvik så stor at «Alle har en bibliotekar på Gjøvik» ikke var langt fra sannheten. Både mandagens seminar og de to etterfølgende konferansedagene var godt besøkt, og heldig var det, siden det var mye interessant å hente. Vi fikk faglig påfyll, vi fikk innsikt i arketyper, vi fikk presentert prosjekter fra hele landet og kanskje fikk vi også et spark i vår kunnskapsbaserte bak. I det følgende vil jeg presentere et ikke representativt utvalg av foredrag fra SMH-dagene, finne frem min indre primadonna og i stor grad unnlate å basere det på empiri.
PDF
Bergen Open Access Publishing