På søkekurs i York

Forfattere

  • Ingrid Harboe

Sammendrag

Kursene ”Advanced search techniques” og ”Trials registers” som Universitetet i York arrangerer med jevne mellomrom, er svært relevante for en som komponerer systematiske litteratursøk. Søkene utføres for å identifisere medisin- og helsefaglig forskning for systematiske oversikter, metodevurderinger (health technology assessments) og andre forskningsoversikter. Kildene vi søker i utvikles stadig med nytt grensesnitt, endret søkefunksjonalitet, revisjon og tillegg av emneord, antall indekserte tidsskrift etc. Forskning og evaluering av informasjonsinnhenting medfører revisjon av feltet vårt, og faglig oppdatering er viktig. Dette er noe av min motivasjon for å delta på slike kurs.

Nedlastinger

Hvordan referere

Harboe, I. (2013). På søkekurs i York. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/332

Utgave

Seksjon

Inntrykk fra konferanser og kurs