Inntrykk fra kurset «Lær fra deg – så det virker!»

Forfattere

  • Anita Saur Haukvik

Sammendrag

Når man får stipend og skal rapportere fra et kurs, er det vanlig å skrive et resymé, slik at de som ikke var der kan få noe av den samme læringen. Dette verken kan eller vil jeg prøve på. Til det er kurset for komplekst, for mye av en helhetsopplevelse. De to dagene var vevd sammen med seg selv, med eksempler som ble belyst med kursets egen design, med lærerens måte å opptre på, med læringen vår som eksempel på læringsprosesser. Derimot kan jeg gi noen inntrykk som kanskje kan få andre til å ønske seg på kurs, og samtidig oppfordre SMH å sette opp kurset igjen? Og igjen…

Nedlastinger

Hvordan referere

Haukvik, A. S. (2013). Inntrykk fra kurset «Lær fra deg – så det virker!». SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/319

Utgave

Seksjon

Inntrykk fra konferanser og kurs