Anteckningar om klasser, klassmedvetenhet och gender hos Marx enligt Göran Therborn och Erik Olin Wright jämfört med Pierre Bourdieu

Forfattere

  • Staf Callewaert

DOI:

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v5.3837

Emneord (Nøkkelord):

klassebevidsthed, neomarxisme, sociale klasser, Bourdieu, refleksiv sociologi

Sammendrag

Artikeln innehåller en rad systematiska anteckningar om klasser, klassmedvetenhet och gender hos Marx enligt Göran Therborn och Erik Olin Wright, jämfört med Bourdieu

Referanser

Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul s. 128-129.

Bourdieu, P. (1987). What makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence of Groups (Föredrag på University of Chicago, Dean-Symposium "Gender, Age, Ethnicity and Class: Analytical Constructions or Everyday Categories?", 9. april 1987). I Berkeley Journal of Sociology. Berkeley, California, nr. 32, s. 1-17.

Bourdieu, P. & L. J. D. Wacquant (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press & Cambridge: Polity Press, s. 95-96.

Broady, D. (1991): Sociologi och epistemologi. Om Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Andra korrigerade upplagan. Stockholm: HLS Förlag, Skeptronserien.

Callewaert, S. (2001). Unsystematic Remarks on Critical Realism and the Sociology of Margaret Archer and Pierre Bourdieu. Paper presenterat på Critical Realdism-konferencen, Roskilde 2001. Senare publiceret på danska: Callewaert, S. (2002). Usystematiske bemærkninger til forholdet mellem "kritisk realisme" og Margaret S. Archers og Pierre Bourdieus sociologi. I S. Callewaert, Videnskab & engagement. København: HEXIS & Viborg: Forlaget PUC, s. 84-113.

Djurfeldt, G. & Lindberg, S. (1980). Medicin mot fattigdom: sjukdom och sjukvård i en indisk by. Lund: Zenit.

Geckler, P. (2000). Impacts of basic education reform in independent Namibia: revisiting junior secondary classrooms (life science, geography) six years after reform start. Ph.D.-avhandling, Københavns universitet.

Kantorowicz, E. H. (1957). The King’s two bodies: a study in mediaeval political theology. Princeton: Princeton University Press.

Solli, S. (1996). Magister Ludi - Bourdieus vitenskapsteoretiske strategier. Sosiologisk Årbok, s. 11-23, särskilt s. 12-14.

Steensen, J. J. (2007). Veje og udveje i et felt under forandring. En komparativ analyse af to grupper lærerstuderende i Danmark og USA. Ph.D.-avhandling. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Therborn, G. (1981). Klasstrukturen i Sverige 1930-1980 : arbete, kapital, stat och patriarkat. Lund: Zenit.

Wright, E. O. (1997). Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Wright, E. O. (2000). Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis. Student Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Nedlastinger

Publisert

2023-01-27

Hvordan referere

Callewaert, S. (2023) «Anteckningar om klasser, klassmedvetenhet och gender hos Marx enligt Göran Therborn och Erik Olin Wright jämfört med Pierre Bourdieu», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 5, s. e3837. doi: 10.15845/praxeologi.v5.3837.

Utgave

Seksjon

Artikler