Opkomst og afvikling af faget sykepleievitenskap ved Universitet i Bergen (1979-2019)

Forfattere

  • Karin Anna Petersen Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v3i0.3205

Emneord (Nøkkelord):

sygepleje, videnskabfag, doxa, heterodoxa, neoliberal, projekt uddannelse

Sammendrag

Artiklen præsenterer descriptivt og analyserer frem en forklaring på oprettelsen og nedlægglesen af faget sykepleievitenskap ved Universitet i Bergen (UiB). Sykepleievitenskap konstitueredes 1979 med et professorat i Bergen, det første i Norden, og der oprettedes i den forbindelse et institutt for højere sykepleirutdanning. UiB er det eneste sted i Vest-Norge hvor sykeplejersker har haft mulighed for at blive skolet i grundvidenskaplige teorier, begreber og metoder, og for at aflægge eksamen på master- og ph.d.-niveau i studier ‘om’ sygepleje. I 2019 lagde UiB ned studietilbudet.

Efter en lang planlæggelses- og oprettelsesproces siden 1960’erne, begyndte nedlæggelsen gradvis i 2003. På det tidspunkt gik sykepleievitenskap fra at være et autonomt fag med en egen logik til at blive en studieretning. Organiseringen var på et eget institut, som forvandles til en seksjon, senere til en faggruppe med forskninggrupper, for til sidst helt at forsvinde, som et eget fag. Instituttet ændrer organisering af helsefag og samler flere delfag til eet fagområde (undtagen fagene sykepleievitenskap og fysioterapivitenskap) og der etableres undervisningsgrupper, hvor alle ansatte forventes at kunne undervise inden for alle uddannelser ved institutionen, ikke alene inden for egen fagdisciplin.

Sykepleievitenskap gik med andre ord fra ‘hovedfag’, til ‘mastergrad’ i helsefag med studieretning sykepleievitenskap, til at ophøre helt som fag ved UiB. En ny grad, master i helse og samfunn, oprettedes. Ordet vitenskap er fjernet fra titlen. Man fastholder tre helsefaglige studieretninger (genetisk veiledning, yrkeshygiejne, manuel terapi), og et fjerde element som kaldes Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringar, der kan forstås som overgribende teoretiske refleksioner over helsefag generelt, og som repræsenterer elementer fra det tidligere sykepleivitenskap og fysioterapivitenskap. De studieretninger som understøtter den dominante majorprofession medicin opretholdes og udvikles, mens de to studieretninger, sykepleievitenskap og fysioterapivitenskap, som etableredes som autonome fag med egne logikker, afvikles.

Nedlastinger

Publisert

2021-10-26

Hvordan referere

Petersen, K. A. (2021) «Opkomst og afvikling af faget sykepleievitenskap ved Universitet i Bergen (1979-2019)», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 3, s. e3205. doi: 10.15845/praxeologi.v3i0.3205.

Utgave

Seksjon

Artikler