Forfaderskult og opdragelse
PDF

Emneord (Nøkkelord)

forfaderskult
opdragelse
tallensi
præmoderne samfund
moderne samfund

Hvordan referere

Callewaert, S. (2020) Forfaderskult og opdragelse, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e3164. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.3164.

Sammendrag

I denne artikel refereres og diskuteres Meyer Fortes' tekst Oedipus and Job in West African Religion fra 1959. De væsentlige pointer hos Fortes omfatter en sammenligning af forholdene hos Tallensi (præmoderne) med moderne (postmoderne?) samfunds reproduktionsstrategier og -autoriteter. Diskussionen behandler forfaderskult versus forestillingen om at den enkelte har ansvaret for sin egen skæbne, forestillingen om en god/ond skæbne versus skole/meritokrati, hvilken magt den enkelte har over sin egen skæbne, hvem der har ansvaret for skæbnen: forfædrene og en prænatal skæbne hos Tallensi, eller den enkelte i moderne (postmoderne?) samfund. Artiklen diskutere visse forbehold og afsluttes med at påpege at den traditionelle pædagogiske autoritet er af en sådan karakter, og at den efter alt at dømme er legitim i et slægtskabssamfund, hvilket dog ikke betyder at der ikke kan forekomme misbrug, og heller ikke at den står i direkte opposition til et moderne pædagogisk paradigme. Ser man ikke det, vil man enten beskrive det pædagogiske slægtskabs-paradigme som en tidløs idyl, eksemplarisk også for nutiden, eller som en rent vilkårlig undertrykkelse som under alle omstændigheder bør afskaffes. Det mindste man kan gøre, er at se dette i sin sammenhæng: som en socialt reguleret undertrykkelse som svarer til et slægtskabssamfund.

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v2i0.3164
PDF

Opphavsrett 2020 Staf Callewaert

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing