Pierre Bourdieu
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Bourdieu
habitus
praktikteorien
symbolsk vold
kapitalformer
socialt felt

Hvordan referere

Nørholm, M. og Callewaert, S. (2021) Pierre Bourdieu, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 3, s. e3158. doi: 10.15845/praxeologi.v3i0.3158.

Sammendrag

Abstract

 

Med udgangspunkt i især habitus-begrebet og praktikteorien handler denne artikel om Pierre Bourdieus teorier og arbejde, den historie og samtid som betingede arbejdet, en teoretisk positionering af arbejdet, herunder den måde alt dette er blevet modtaget, ikke kun af dem der anser at arbejdet er frugtbart at arbejde med eller lade sig inspirere af, men desuden af dem som mener at arbejdet er misforstået, inkonsistent eller uanvendeligt af den ene eller anden grund.

Overskrifterne i artiklen signalerer den måde hvorpå indholdet præsenteres:

1. Sociologiske konsekvenser af en biografi

2. Bourdieus position på det filosofiske og det sociologiske område

3. Forfatterskabet i korte træk

4. Den sociale verden og kundskaben om denne verden

4.a. Den spontane hverdagsbevidsthed og de hjemmelavede teorier

4.b. Videnskab som brud med den umiddelbare oplevelse

4.c Videnskabeliggørelsen af den praktiske sans?

4.d. Videnskaben som brud med videnskaben

4.e. Det sociale rum, det autonome felt, dispositioner og positioner, den symbolske vold og habitus

5. Staten og uddannelsessystemet: om symbolsk, økonomisk, social og kulturel kapital

6. Den relationistiske måde at konstruere teori går ud på at:

7. Bourdieu og hans kritikere

8. Bourdieu i Skandinavien

9. Nøglebegreber

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v3i0.3158
PDF

Opphavsrett 2021 Staf Callewaert

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing