Bostadens pris
PDF

Emneord (Nøkkelord)

praxeology, civil society, banality of bureaucratic evil, golden ghettos, exploitation

Hvordan referere

Nørholm, M. (2020) Bostadens pris, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e2929. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.2929.

Sammendrag

 

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v2i0.2929
PDF

Opphavsrett 2020 Morten Nørholm

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing