Introduktion til Pierre Bourdieu: "De tre former for teoretisk viden"
PDF

Hvordan referere

Callewaert, S. (2019) «Introduktion til Pierre Bourdieu: "De tre former for teoretisk viden&quot»;, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, s. e2595. doi: 10.15845/praxeologi.v1i0.2595.

Sammendrag

Som en introduktion til Pierre Bourdieus lange og svære artikel om tre former for (videnskabelig) kundskab (Bourdieu 1973), skal her fremhæves de væsentlige aspekter. Målsætningen er helt præcist at bestemme, hvor Bourdieu tilføjer en urgammel diskussion noget nyt.

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.2595
PDF

Opphavsrett 2019 Staf Callewaert

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing