Socialt rum og symbolsk magt

Forfattere

  • Pierre Bourdieu

DOI:

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.2548

Sammendrag

Jeg vil, inden for rammerne af en forelæsning, forsøge at præsentere de teoretiske principper, som ligger bag den undersøgelse, hvis resultater præsenteres i La Distinction (Bourdieu, 1979), og trække visse af de teoretiske implikationer frem, som med størst sandsynlighed vil forvirre læseren, især her i USA på grund af forskellene i vore kulturelle traditioner. Hvis jeg skulle karakterisere mit arbejde i få ord, dvs., som det så ofte gøres nu om dage, sætte en etiket på det, vil jeg tale om konstruktivistisk strukturalisme eller om strukturalistisk konstruktivisme, hvor ordet strukturalist skal tages i en ganske anden betydning end i Ferdinand de Saussures eller Claude Levi-Strauss'tradition. Med strukturalisme eller strukturalist mener jeg, at der i selve den sociale verden, og ikke kun i symbolske systemer, såsom sprog, myter etc., eksisterer objektive strukturer, som er uafhængige af agenternes bevidsthed og ønsker og er i stand til at lede eller tvinge deres praktikker eller deres repræsentationer. Med konstruktivisme mener jeg, at der finder en social genese sted: På den ene side af de opfattelses-, tænke- og handlemønstre, som konstituerer det jeg kalder habitus, og på den anden side af de sociale strukturer, og i særdeleshed af det, jeg kalder felter og grupper, og som almindeligvis kaldes sociale klasser.

Forfatterbiografi

Pierre Bourdieu

1930-2003

 

Nedlastinger

Publisert

2019-06-27

Hvordan referere

Bourdieu, P. (2019) «Socialt rum og symbolsk magt», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, s. e2548. doi: 10.15845/praxeologi.v1i0.2548.

Utgave

Seksjon

Artikler