De tre former for teoretisk viden
PDF

Hvordan referere

Bourdieu, P. (2019) De tre former for teoretisk viden, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, s. e1564. doi: 10.15845/praxeologi.v1i0.1564.

Sammendrag

De tre former for teoretisk viden oversatt til dansk av Karin Anna Petersen og Morten Nørholm.

Den sociale verden kan underkastes tre former for teoretisk viden, som hver især implicerer et sæt (oftest tavse) antropologiske teser. Det eneste disse tre former for viden har til fælles er, at de alle står i modsætning til praktisk viden.
https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.1564
PDF
Opphavsrett 2019 Pierre Bourdieu

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing