Outlining a theory of the social and symbolic function of evaluations of education
PDF (English)

Hvordan referere

Nørholm, M. (2019) Outlining a theory of the social and symbolic function of evaluations of education, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, s. e1467. doi: 10.15845/praxeologi.v1i0.1467.

Sammendrag

Abstract

The article presents the results of a research project focusing on evaluations of education as a part of a New Public Management in the area of education.

The empirical material consists of:

- 8 state-sanctioned evaluations of the formal training programs for the positions in a medical field

- various texts on evaluations

- various examples of Danish evaluation research.

A field of producers of Danish evaluation research is constructed as part of a field of power: analogous to the analysed evaluations, Danish evaluation research forms a discourse legitimizing socially necessary administrative interventions. The evaluations and the evaluation research are constructed as parts of a mechanism performing and legitimizing a sorting to an existing social order.

The theoretical starting point is from theories, primarily by Émile Durkheim, Pierre Bourdieu and Ulf P. Lundgren.

Keywords: evaluation, evaluation of education, social reproduction, New Public Management, societies after the Modern, meritocracy

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.1467
PDF (English)

Opphavsrett 2019 Morten Nørholm

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing