Yellowhammer Emberiza citrinella nesting in reed Phragmites australis
PDF (Norsk Bokmål)
PDF

How to Cite

Hafstad, I., & Rudolfsen, G. (2004). Yellowhammer Emberiza citrinella nesting in reed Phragmites australis. Ornis Norvegica, 27, 60-61. https://doi.org/10.15845/on.v27i0.202

Abstract

Hekkende gulspurv over vannflaten i takrørskog

I forbindelse med feltarbeid ved Hellesjøvatnet i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke, fant vi et reir fra gulspurv i takrørskogen. Reiret ble funnet den 22. juni 2002 og var festet mellom noen stammer fra takrør. Deler av gammelt takrør var brukket og fungerte som plattform for reiret. Gulspurven plasserer sitt reir som oftest på bakken eller i busker og små trær opp til omtrent en halv meter over bakken. Reir i busker og små trær er vanligere utover i hekkesesongen, noe som skjuler reiret. I vårt tilfelle lå reiret godt beskyttet for bakkelevende predatorer, men meget åpent til for predasjon av fugler. Det kan også være forklaringen på at, så vidt vi vet, det tidligere ikke er beskrevet at gulspurven plasserer reiret sitt rett over vannflaten i takrør.

https://doi.org/10.15845/on.v27i0.202
PDF (Norsk Bokmål)
PDF
Bergen Open Access Publishing