Sparrowhawk killed by its prey
PDF (Norsk Bokmål)
PDF

How to Cite

Byrkjedal, I. (2006). Sparrowhawk killed by its prey. Ornis Norvegica, 29, 59-61. https://doi.org/10.15845/on.v29i0.185

Abstract

Spurvehauk drept av sitt eget bytte

Den 29. mars 2006 utenfor Bergen tok en adult spurvehauk hunn ei skjære (sannsynligvis hann), men måtte selv bøte med livet på grunn av skadene skjæra påførte den. Kampen mellom de to pågikk i over en time før skjæra klarte å komme seg vekk fra spurvehaukens klør. Spurvehauken var da helt ukjørt og døde i løpet av neste time. Det viste seg at spurvehauken, som var i forholdsvis mager stand, hadde fått et hull hakket gjennom ryggen sin og ned i venstre lunge, dens venstre tars var brukket og venstre underarmsmuskulatur var kraftig skadet med store bloduttredelser under huden. Spurvehauken er kjent for å kunne ta relativt stort bytte. I Storbritannia inngår f.eks.

ringdue ikke sjelden i dietten. Skjærer og andre kråkefugl tas derimot bare unntaksvis. Ut fra skjærenes tallrikhet skulle en vente at de oftere burde inngå i spurvehaukens føde, men denne observasjonen viser at skjæra kan være et risikabelt bytte for en spurvehauk.

https://doi.org/10.15845/on.v29i0.185
PDF (Norsk Bokmål)
PDF
Bergen Open Access Publishing