Plasma testosterone levels of incubating female Northern Lapwings Vanellus vanellus
PDF (Norsk Bokmål)
PDF

How to Cite

Grønstøl, G., Myking, O., Lislevand, T., & Byrkjedal, I. (2007). Plasma testosterone levels of incubating female Northern Lapwings Vanellus vanellus. Ornis Norvegica, 30, 124-126. https://doi.org/10.15845/on.v30i0.176

Abstract

Plasmatestosteron-nivå hos vipehunner i rugetiden

 

Mange fuglestudier har rapportert plasmatestosteronnivåer (T) hos polygyne hanner, men bare ganske få har rapportert tilsvarende T-nivåer hos hunner i polygyne parforhold. Det er sannsynlig at T-nivåer spiller en viktig rolle under fastsettelsen av ranghierarkier hos hunner som risikerer å måtte dele hekkeressurser fordi maken deres er sosialt polygam. Hos vipe, hvor polygyni er vanlig, forekommer slik deling ofte. I dette studiet presenterer vi plasmatestosteron-nivåer (T) for 10 hunnviper under rugeperioden på Jæren og ved Bergen, og undersøker i hvilken grad disse T-nivåene varierer systematisk med størrelse, kondisjonsestimater, og monogamt eller polygynt parforhold. Vi sammenligner også hunnenes testosteronnivå med nivået hos en hannvipe. Testosteronnivået ble målt i blodserum fra viper fanget på reir 11-28 dager etter legging av første egg. Blodprøvene ble sentrifugert og frosset ned. Nivået i prøvene ble fastslått ved hjelp av et kommersielt tilgjengelig sett for radioimmunoassay (Spectria - Testosterone [125I]). Vi fant et gjennomsnittlig testosteronnivå hos vipehunner på 0.65 nmol/l, som er mer enn dobbelt så høyt som det som er rapportert for hunner av den sterkt polygyne arten rødvingetrupial. Hos vipehannen som ble undersøkt lå nivået på 8.4 nmol/l, nesten 13 ganger høyere enn hunnenes gjennomsnitt. Vi fant ingen sammenheng mellom vipehunnenes testosteronnivå og deres kroppsvekt eller kondisjonsmål (basert på residualet fra regresjon av kroppsvekt på vingelengde), men det var en svak tendens til høyere testosteronnivå hos hunner i polygyne parforhold enn hos monogame hunner, noe som kan henge sammen med at hunnene til polygyne hanner ofte er aggressive seg imellom. Materialet er imidlertid for lite til å gi sikre konklusjoner om dette.

https://doi.org/10.15845/on.v30i0.176
PDF (Norsk Bokmål)
PDF
Bergen Open Access Publishing