Ornis Norvegica

Tidligere Cinclus (Vol. 1, 1978) og Fauna Norv. ser. C., Cinclus (Vol. 2-21, 1979-1999)

Ornis Norvegica er et ornitologisk fagtidsskrift med bredt fokus på fuglenes biologi. Tidsskriftet er basert på en åpen og nettbasert tilgang uten abonnement, og publisering er kostnadsfritt.

Send inn manuskript

Ornis Norvegica tar i mot artikler, kortere meddelelser og kommentarartikler som sendes inn til vurdering gjennom vårt online-system. Manuskripter skrives på engelsk.

For å sende inn materiale gjennom vårt online-system må du først registrere deg.

Registrer deg og send inn

Allerede registrert? Logg inn

 

Tidsskriftets hjemmeside: bilde

Vol 40 (2017)

Innholdsfortegnelse

Ingvar Byrkjedal
49-54
Olav Hogstad
45-48
Olav Hogstad
39-44
Oddvar Heggøy, Tomas Aarvak, Ingar Jostein Øien, Karl-Otto Jacobsen, Roar Solheim, Dan Zazelenchuk, Marten Stoffel, Oddmund Kleven
33-38
Ronny Steen, Anne-Marie Austad, Steen Johnny, Bjørn Aksel Bjerke
24-32
Robert T. Barrett
14-23
Svein Dale
1-13