Eiermann, André. Hvordan Gjøre Scenekunst Med Teatervitenskap. Teatervitenskapelige studier, no. 5 (juni 8, 2021): 3–35. åpnet mai 21, 2022. https://boap.uib.no/index.php/tvs/article/view/3173.