Gjefsen, Ragnhild. Ei Tverrfagleg Tilnærming Til Scenespråk. Teatervitenskapelige studier 3 (november 22, 2019): 27–37. åpnet januar 29, 2022. https://boap.uib.no/index.php/tvs/article/view/2926.