Helgesen, Anne. Forskeren Og Arkivet. Teatervitenskapelige studier 2 (juni 27, 2019): 59–81. åpnet september 20, 2019. https://boap.uib.no/index.php/tvs/article/view/2861.