Fieldseth, Melanie. En Særegen Form for Oppmerksomhet. Teatervitenskapelige studier 2 (juni 27, 2019): 21–42. åpnet september 28, 2020. https://boap.uib.no/index.php/tvs/article/view/2859.