Watson, Anna Blekastad. «Perleporten – Et Post-Brechtiansk Teater?». Teatervitenskapelige studier, no. 4 (desember 24, 2020): 25–51. åpnet oktober 1, 2023. https://boap.uib.no/index.php/tvs/article/view/2578.