Cooper, Chris. «Moved to Connect». Teatervitenskapelige Studier, nr. 6, oktober 2022, s. 27-36, doi:10.15845/tvs.v.3648.